ATL Loizou Group

Visit Us

21-23 Karpenisiou Street
1077 Nicosia
Cyprus

Contact Us

T: +357 22 37 47 47
F: +357 22 37 50 60
E: info@atl-loizou.com

Contact us

Get In Touch

Visit Us

21-23 Karpenisiou Street
1077 Nicosia
Cyprus

Postal Address

P.O.Box 21474
1509 Nicosia
Cyprus

Contact Us

T: +357 22 37 47 47
F: +357 22 37 50 60
E: info@atl-loizou.com

Postal Address

P.O.Box 21474
1509 Nicosia
Cyprus

Opening Hours

Monday - Friday
08:00 - 17:30